Xuất siêu năm 2022 đạt 12,4 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2022 đạt 730,21 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2021. Cán cân thương mại thặng dư 12,4 tỷ USD, tăng 1,2 tỷ USD so với mức dự báo của Tổng cục Thống kê đưa ra trước đó.

Cụ thể, tính riêng trong nửa cuối tháng 12, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đạt 15,31 tỷ USD, tăng 12,4% so với nửa kỳ 1 tháng 12/2022. Một số nhóm hàng có trị giá xuất khấu tăng trong kỳ như máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 431 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 360 triệu USD,… Đặc biệt là nhóm hàng sắt thép các loại tăng 154.000 tấn về lượng (tương ứng tăng 46%) và tăng 140 triệu USD về trị giá (tương ứng tăng 62,9%) so với kỳ 1 tháng 12/2022.

Lũy kế trong năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 371,30 tỷ USD, tăng 10,5%, tương ứng tăng 35,14 tỷ USD so với năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa cả năm 2022 của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 273,63 tỷ USD, tăng 11,6% (tăng gần 28,5 tỷ USD) so với năm 2021, chiếm 73,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về trị giá nhập khẩu trong nửa cuối tháng 12/2022 đạt 13,19 tỷ USD, giảm 5,6% so với đầu kỳ do giảm ở một số nhóm hàng sau: dầu thô giảm 326 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 220 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 205 triệu USD;…

Năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 358,9 tỷ USD, tăng 7,8% (tương ứng 26,06 tỷ USD) so với năm 2021. Trong đó, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 233,2 tỷ USD, tăng 6,7% (tăng 14,72 tỷ USD) so với năm trước, chiếm 65% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Trong nửa cuối tháng 12/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,12 tỷ USD. Tính cả năm 2022, cán cân thương mại thặng dư 12,4 tỷ USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *